Periode 2

Met wie?

Dit project heb ik gedaan met (aan het begin) Tommy, Teuntje en Sol.

Opdracht/Opdrachtgever

De opdracht was: duurzame toetjes. We hebben deze opdracht gekregen van Eureka!

Wat word er bedoelt met “duurzame toetjes”

Met “duurzame toetjes” wordt bedoelt dat wij een plan moesten bedanken om het maken van toetjes duurzamer te maken en zo dat er minder restenergie vrijkomt.

Ideeën

Eerst hebben wij allemaal 50 ideeën per persoon bedacht. Dat hebben we ingekort tot 3 per persoon en daar hebben we de beste uit gekozen. Dat waren een fabriek, een plopper waar koeien in konden poepen en een autoweg die energie opwekt door wrijving.

Proces

Overal ging ons proces prima, het kon natuurlijk bij alles wel beter en sneller maar voor alsnog ging het prima.

Oplossing/Eindproduct

Wij hebben ons in dit project vooral gefocust op het vervoer van de toetjes. Ons eindproduct hebben wij gemaakt in minecraft, iedereen heeft zijn eigen idee uitgewerkt en die uitgewerkte ideeën hebben we vervolgens bij elkaar geplakt.

Samenwerking

De samenwerking ging niet heel goed omdat er soms onenigheid was en we waren het niet met elkaar eens.

Reflectie

Ik vind dat ik beter heb gewerkt dan het vorige project. Ook heb ik aan mijn zwak punt gewerkt, namelijk: doorzetten. Doorzetten ging beter. Mijn zwakke punt dit project was samenwerken.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: